Pastoračné centrum Svätého Martina Podkriváň

 Home  Aktivity  Ponuka  Ubytovanie  Galéria  Zaujímavosti   Kniha návštev  Kontakty 


Podkriváň

Horná Bzová

CHKO Poľana

Javor

Čadičové vyvreliny na Budinských lazoch


Zaujímavosti okolia...


Podkriváň

Obec Podkriváň leží v úzkej doline potoka Lučenčík na severovýchode Javoria a Slovenského rudohoria. Lokalita Trhanowa (starší názov) je zaznamenaná na mape Samuela Mikovíniho z roku 1736, ako obec z roku 1742 Trhanowa, Divín-Oroszi a v roku 1927 Podkriváň. Konávali sa tu trhy pod vrchom Mních. Obyvateľstvo sa zaoberalo chovom dobytka, oviec, čiastočne povozníctvom a roľníctvom. Pôvodne v osadách Horná a Dolná Bzová (filiálky) boli sklárne, bol tu aj pivovar. Obec Podkriváň je známa dvoma osobnosťami: Pôsobil v nej a je tu pochovaný A.E.Timko (1843-1903), ľudový spisovateľ a učiteľ. Narodil sa tu aj Ján Jalovecký (1894-1950) profesor teológie,cirkevný hudobný skladateľ. Obec svojou polohou a členitosťou je zaujímavou a perspektívnou súčasťou Podpoľania. Z chránených území je tu chránená prírodná pamiatka Krivánsky potok. Rímskokatolícky kostol sv. Martina pochádza z roku 1803, pozoruhodné su lipy pri kostole.


Horná Bzová

Osada patrila do Divínského panstva. Posledný správca bol Štefan VI. Zichy (Zíči, 1919-1945). Drevená kaplnka je z roku 1910 zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie, postavená posledným správcom. Unikátna kaplnka je znútra i zvonku pokrytá jedľovou kôrou.


CHKO Poľana

Kraj okolia Poľany je rázovitá vrchárska oblasť v strede Slovenska s jedinečnou ľudovou kultúrou a množstvom prírodných krás. Prírodnou dominantou kraja je Poľana - vyhasnutá treťohorná sopka. S výškou 1458m n. m. patrí k najväčším vyhasnutým sopkám v Európe a je tiež najvyšším sopečným pohorím na Slovensku. Takmer 85% jej plochy tvoria husté lesy, z ktorých unikátne sú pôvodné, vrcholové smrečiny. Možno tu nájsť vyše 1200 druhov rastlín a veľký počet vzácnych a ohrozených druhov vtákov a živočíchov napr. medveď, vlk, rys, orol, bocian čierny, či vzácny strakoš kolesár. Vďaka tomu bola Chránená krajinná oblasť Poľana zaradená medzi Biosférické rezervácie UNESCO a územia Európskeho významu NATURA 2000.
Prírodné pamiatky a zaujímavosti v CHKO Poľana: Bátovský balvan, Buk pod Širokou, Dobročský prales, Havranie skaly, Horná Chrapková, Hrb (1225 m n.m.), Hrochotská dolina, Jánošíkova skala, Kaľamárka, Kamenistý potok, Melichova skala, Mičinské travertíny, Poľana (1459 m n.m.), Predajnianske vodopády, Vodopád Bystrô.


Javor

Najvyšším bodom katastra obce Budiná, a tiež najvyšším bodom Ostrôžok na území Novohradu, je vrch Javor (821 m.n.m.), dlhoročný cieľ tzv. Novoročných výstupov na Javor. Vrch Javor dal názov Mikroregiónu Javor.


Čadičové vyvreliny na Budinských lazoch

Vulkanické brekcie - tzv. pyroklastiká Kamenné vráta s výhľadom na Javor, Ostrôžky a Javorie. Na maloplošnej chránenej oblasti Budinská skala sa nachádza aj 5 m dlhý jaskynný útvar Jánošíkova izba. Za dobrých poveternostných podmienok je možné z vrcholu Jasenia vidieť Veľkú Fatru, Poľanu, Nízke Tatry a Západné Tatry s dominantou Kriváňa. Na južnom horizonte sa črtá zaujímavá krajina Cerovej vrchoviny.